Arza

 • Öý haýwanlary

  Öý haýwanlary

 • Aşhana we gap-gaç önümleri

  Aşhana we gap-gaç önümleri

 • Öý bezegi

  Öý bezegi

 • Vanna we arassalama

  Vanna we arassalama

 • Öý guramasy we ammar

  Öý guramasy we ammar

 • Ro Christmasdestwo we möwsümleýin

  Ro Christmasdestwo we möwsümleýin

 • Bag we açyk meýdanda

  Bag we açyk meýdanda

 • Hünärmentler we kanselýariýa

  Hünärmentler we kanselýariýa

 • Oýnawaçlar we oýunlar

  Oýnawaçlar we oýunlar

 • Syýahat we sport

  Syýahat we sport

 • index_company2
 • index_company

Mu toparynyň Amazon bölümi barada

Näme üçin bizi saýla!

2011-nji ýyldan bäri onlaýn satyjylara hyzmat edip başladyk, bu müşderiler amazon, Ebay, ETSY, Wayfair we BOL, Allegro, Otto we ş.m. ýaly dürli platformalarda satýarlar.

Biziň maksadymyz, elektron satyjy müşderilerimiziň her biri üçin üpjünçilik zynjyryny çözmek we Hytaý önümlerini daşary ýurtly sarp edijiler bilen baglanyşdyrmak.10000 + kooperatiw öndürijiler / dizaýn toparlary / önümler toparlary / QA we QC toparlary hyzmatdaşlyga başlanymyzdan soň siziň çeşmäňize öwrüler.

Aýratyn önümler

hemmesini gormek

Biz nähili işleýäris