Arza

  • index_company2
  • index_company

Mu toparynyň Amazon bölümi barada

Näme üçin bizi saýla!

2011-nji ýyldan bäri onlaýn satyjylara hyzmat edip başladyk, bu müşderiler amazon, Ebay, ETSY, Wayfair we BOL, Allegro, Otto we ş.m. ýaly dürli platformalarda satýarlar.

Biziň maksadymyz, elektron satyjy müşderilerimiziň her biri üçin üpjünçilik zynjyryny çözmek we Hytaý önümlerini daşary ýurtly sarp edijiler bilen baglanyşdyrmak.10000 + kooperatiw öndürijiler / dizaýn toparlary / önümler toparlary / QA we QC toparlary hyzmatdaşlyga başlanymyzdan soň siziň çeşmäňize öwrüler.

Aýratyn önümler

hemmesini gormek

Biz nähili işleýäris