แอปพลิเคชัน

  • index_company2
  • index_company

เกี่ยวกับแผนก Amazon ของกลุ่ม Mu

ทำไมถึงเลือกพวกเรา!

เราเริ่มให้บริการผู้ขายออนไลน์ตั้งแต่ปี 2554 ลูกค้าเหล่านี้ขายบนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง amazon, Ebay, ETSY, Wayfair และแพลตฟอร์มท้องถิ่นบางแห่ง เช่น BOL, Allegro, Otto เป็นต้น

ภารกิจของเราคือการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานสำหรับลูกค้าผู้ขายทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราทุกคน และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของจีนกับผู้บริโภคในต่างประเทศผู้ผลิต/ทีมออกแบบ/ทีมผลิตภัณฑ์/QA และ QC มากกว่า 10,000 รายจะกลายเป็นทรัพยากรของคุณเมื่อเราเริ่มความร่วมมือ

สินค้าเด่น

ดูทั้งหมด

เราทำงานอย่างไร