Ứng dụng

  • chỉ mục_công ty2
  • chỉ số_công ty

về bộ phận Amazon của Mu Group

Tại sao chọn chúng tôi!

Chúng tôi bắt đầu phục vụ người bán trực tuyến từ năm 2011, những khách hàng này bán hàng trên các nền tảng khác nhau bao gồm amazon, Ebay, ETSY, Wayfair và một số nền tảng địa phương như BOL, Allegro, Otto, v.v.

Sứ mệnh của chúng tôi là giải quyết chuỗi cung ứng cho mọi khách hàng là Người bán điện tử và kết nối các sản phẩm Trung Quốc với người tiêu dùng nước ngoài.Hơn 10000 nhà sản xuất hợp tác/nhóm thiết kế/nhóm sản phẩm/nhóm QA và QC sẽ trở thành nguồn lực của bạn khi chúng tôi bắt đầu hợp tác.

Sản phẩm nổi bật

xem tất cả

Chúng ta làm việc như thế nào